Monday, March 2, 2009

Papa slalli võistlusjuhend


Papa slall on mõeldud algajatele ja seega on võistluste reeglid võimalikult lihtsad. Samas ei saa me seda päris ilma eelnevalt kokkulepitud reegliteta korraldada.
Purjetamisvõistlusi organiseerib tavaliselt korraldaja poolt määratud Võistluskomitee (Race Commitee), kes informeerib võimalikke osalejaid, tagab võistluskoha vastavuse, korraldab kipperite koosoleku läbiviimise vahetult enne võistlussõite, tagab võistluste läbiviimise ja tulemuste kajastamise
Üldjuhul saadab võistluskomitee aegsasti välja võistlusjuhendi (Notice of race, NOR) ja hiljem , tavaliselt mõni päev enne võistluste toimumist, kui võistluste tingimused ja muu info täpsustub siis ka purjetamisjuhise (Sailing instructions, SI)..
Kipperite koosolek toimub võistluse toimumise päeval enne esimest starti. Sellel selgitatakse lühidalt milline on võistluste ajakava, milline on võistlusrada ning selle omapärad, tutvustatakse ilmaprognoosi tõttu tehtud muudatusi ajakavas, ohutuse küsimusi ja muid viimsel hetkel vastuvõetud muutusi.

No comments:

Post a Comment